โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม โทรศัพท์: 036689817 อีเมล์: [email protected]ail.com
webmaster:นายดุลชิ ตร์มงคล